Collections : PRINTS / EUROPEAN / Kollwitz, Kathe
Kollwitz, Kathe - Die Eltern, III Fassung
Price: $7,500.00
Kathe Kollwitz (German 1867-1945)
Die Eltern, III Fassung
Woodcut, 1923