Collections : PRINTS / EUROPEAN / Way, Thomas R.
Way, Thomas R. - St. Bartholomew's The Great Smithfield-Cloth Fair
Price: $150.00
Thomas R. Way (British 1862-1913)
St. Bartholomew's THe Great Smithfield-Cloth Fair
Lithograph, 1897
Way, Thomas R. - White Horse Yard, Fetter Lane
Price: $150.00
Thomas R. Way (British 1862-1913)
White Horse Yard, Fetter Lane
Lithograph, 1893
Way, Thomas R. -The Borough, Southwark - The George Inn
Price: $150.00
Thomas R. Way (British 1862-1913)
The Borough, Southwark - The George Inn
Lithograph, 1896
Way, Thomas R.- London Street I
Price: $150.00
Thomas R. Way (British 1862-1913)
London Street I
Lithograph, 1897
Way, Thomas R. - London Street II
Price: $150.00
Thomas R. Way (British 1862-1913)
London Street II
Lithograph, 1897
Way, Thomas R. - Fore Street, St. Giles, Cripplegate
Price: $150.00
Thomas R. Way (British 1862-1913)
Fore Street, St. Giles, Cripplegate
Lithograph, 1893